AV-TEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT

1. TARVE

AV-suunnittelun tarve tulee yleisimmin esille kohteessa jossa sijaitsee auditorio, johtokeskus, neuvottelu- tai kokoushuone. Näissä tiloissa AV-järjestelmien toiminta, tilaratkaisut, käytön vaativuus ja helppous ajavat käyttäjän etsimään pätevää AV-suunnittelijaa, joka on erikoistunut kyseisten tilojen suunnitteluun kokonaisuutena.

2. TAVOITE

AV-suunnittelun tavoitteena on aina tilojen, kalusteiden, AV-järjestelmien ja käyttäjän saumattoman yhteistoiminnan saavuttaminen. Tavoite toteutuu AV-suunnittelijan avulla oikeiden esitystilaratkaisujen, esityskalusteiden ja helppokäyttöisten teknisten järjestelmien avulla, ilman käyttäjän suurempaa perehtymistä laitetekniikkaan.

3. AV-SUUNNITTELU

3.1 TARVEKARTOITUS

AV-suunnittelu aloitetaan aina käyttäjän toiminnallisten ja teknisten apuvälineiden tarpeen selvityksellä, sekä esim. videoneuvotteluun osallistujien lukumäärän ja osallistumistavan määrittelyllä. AV-suunnittelu tehdään näissä neuvotteluissa sovitun ratkaisumallin mukaisesti.

3.2 ESITYS-/ESIINTYMISTILAN RAKENTEELLINEN SUUNNITTELU

Esitystila-analyysi tehdään AV-suunnittelussa aina automaattisesti, sillä selvitetään tilan esitystekninen rakenteellinen toimivuus ja tarpeet. Lisäksi analysoidaan mahdollinen videoneuvottelutila ja annetaan tarvittaessa ohjeet muille suunnittelijoille tilan saattamiseksi kansainvälisten videoneuvottelunormien tasolle. Tarpeellisiksi havaitut muutokset sovitaan yhteistyössä arkkitehdin ja tilaajan kanssa. Esitystila-analyysi käsittää aina myös mm. tilan rakenteellisten rajoitusten sekä mahdollisuuksien analysoinnin.

3.3 AV-JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU

Järjestelmä suunnittelu käsittää audio-visuaalisen materiaalin esitystapojen, laitteiden ja välineiden, sekä niiden käytön suunnittelun, kuten:

–    Valkokankaat ja piirtotaulut
–    Tekniset laitteet
–    Valaistusjärjestelmät (yleis- ja esitysvalaistukset)
–    Järjestelmien toiminnan suunnittelu ja yhteensovitus ohjausjärjestelmään
–    Sähkösyötöt, varmennukset
–    ATK-liitynnät ja toiminta
–    Liitynnät rakennuksen muihin sähköteknisiin tietojärjestelmiin

Järjestelmäsuunnitteluvaiheessa tehdään kaikkien tarvittavien teknisten järjestelmien laitespesifikaatio-, toiminta- ja ohjausjärjestelmäsuunnittelut, sekä tarvittavien viestiyhteyksien suunnittelu.

4. RAKENNUTTAMISPALVELUT

4.1 HANKINTAPALVELUT

Hankintapalvelut sisältävät:
–    Tarjouspyyntöasiakirjojen teon ja tarjouskyselyn
–    Tarjousvertailut
–    Sopimusasiakirjojen teon
–    Aikataulutuksen

4.2 VALVONTATEHTÄVÄT

Valvontatehtävät sisältävät:
–    Toteutuksen valvonnan
–    Urakoiden yhteensovituksen
–    Asennustarkastukset
–    Takuuaikaisen valvonnan

4.3 VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Vastaanottotarkastukset sisältävät:
–    Asennustarkastukset
–    Toimintatarkastukset
–    Vastaanotto- ja jälkitarkastukset
–    Takuutarkastukset

5. TOTEUTUKSESSA HUOMIOITAVAA

5.1 AV-JÄRJESTELMÄ HANKINNAN YHTEISTYÖOSAPUOLET JA HUOMIOITAVAA

–    Tilaaja/rakennuttajakonsultti

–    Suunnittelijat:

 • AV-suunnittelija
 • arkkitehti
 • akustikko
 • sisustussuunnittelija
 • rakennesuunnittelija
 • sähkösuunnittelija
 • LVIA-suunnittelija

–    Urakoitsijat:

 • rakennusurakoitsija
 • sähköurakoitsija
 • AV-urakoitsija

–    Urakkarajat:

 • urakkarajaliitteeseen AV-tarpeet muihin urakoihin

–    Valvonta:

 • tilaaja/rakennuttajakonsultti
 • AV-suunnittelija
 • arkkitehti
 • sähkösuunnittelija

–    Dokumentointi:

 • hinnoiteltu
 • tarkka määrittely

–    Koulutus

 • hinnoiteltu
 • tarkka määrittely

–    Takuu

 • hinnoiteltu
 • tarkka määrittely