TELETEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT

1. MITÄ ON TELETEKNIIKAN SUUNNITTELU

Teletekniikan suunnittelun tavoitteena on viestinnän tehokkuuden, häiriöttömyyden ja palveluiden parantaminen mahdollisimman korkealle tasolle. Tämä toteutuu oikeiden tilaratkaisujen, kalusteiden ja teknisten järjestelmien avulla.

2. SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ

2.1 TARVEKARTOITUS

Suunnittelutyö aloitetaan aina käyttäjien toiminnallisten ja teknisten tarpeiden selvityksellä. Suunnittelu tehdään näissä neuvotteluissa sovitun ratkaisumallin mukaisesti.

2.2 JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Järjestelmäsuunnittelu käsittää laitteiden, toiminnan ja toteutustapojen suunnittelun. Suunnittelualaamme kuuluvia järjestelmiä ovat mm.:

– Puhelinjärjestelmät ja -verkot
– ATK-järjestelmät ja -verkot
– Radiojärjestelmät ja -verkot
– Antennijärjestelmät
– Äänentoistojärjestelmät
– AV-esitystekniikka (Audiotoriot, kongressisalit, musiikkikeskukset, kokoushuoneet)
– Valaistusjärjestelmät (yleis- ja esitysvalaistukset)

3. RAKENNUTTAMISPALVELUT

3.1 HANKINTAPALVELUT

Hankintapalvelut sisältävät:
– Tarjouspyyntöasiakirjojen teon ja tarjouskyselyn
– Tarjousvertailut
– Sopimusasiakirjojen teon
– Aikataulutuksen

3.2 VALVONTATEHTÄVÄT

Valvontatehtävät sisältävät:
– Toteutuksen valvonnan
– Asennustarkastukset
– Takuuaikaisen valvonnan

3.3 VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Vastaanottotarkastukset sisältävät:
– Toimintatarkastukset
– Vastaanotto- ja jälkitarkastukset
– Takuutarkastukset