TURVALLISUUSTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT

Työtilojemme turvallisuustaso on todettu riittäväksi kaikkiin tehtäviin. Yhtiömme palveluksessa olevilla henkilöillä on poliisin myöntämät voimassa olevat turvasuojaaja-henkilökortit ja heistä on myös tehty useita turvallisuusselvityksiä vuosien varrella.

1. TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Konsultointipalvelumme lähtee liikkeelle aina asiakkaan tarvitseman turvallisuustason määrittelystä. Tämä määrittelyvaihe tiedetäänkin tärkeimmäksi turvallisuussuunnittelun osaksi. Oma asiantuntemuksemme käsittää pitkälle vietyä riskienhallintateorioiden ja -tason määrittelyä.

2. RANKENTEELLISEN SUOJAUKSEN SUUNNITTELU

Kuten tiedämme, on rakenteellinen suojaus turvallisuuden peruselementti. Ilman riittävää rakenteellista suojausta ei mikään elektroninen valvontajärjestelmä pysty aikaansaamaan haluttua turvallisuustasoa.

Rakenteelliseen suojaukseen kuuluvan lukitussuunnittelun (lukot, oviheloitukset jne.), sekä puomi- ja nosto-ovilaitteiden määrittelyiden ja toiminnan, ulko-ovien ja ikkunoiden sekä arvokkaan omaisuuden säilytystilojen sijainnin, henkilökunnan ja vieraiden kulkureittien kuin myös valvomotilojen suunnittelun hoidamme ammattitaidolla.

3. SÄHKÖISTEN TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

3.1 JÄRJESTELMÄT JA LAITTEET

Järjestelmä- ja laitesuunnittelumme käsittää vähintään seuraavat osa-alueet:

– Rikosilmoitusjärjestelmät
– Kameravalvontajärjestelmät
– Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät
– Valaistukset osana turvallisuusjärjestelyjä
– Paloilmoitinjärjestelmät
– Savunpoistojärjestelmät
– Puomi- ja nosto-ovilaitteet
– Oviautomatiikat
– Keskitetyt ohjausjärjestelmät
– Lukitusjärjestelmät
– Valvomot
– Erikoistilojen valaistukset

3.2 KAAPELOINTI- JA ASENNUSSUUNNITTELU

Suunnittelumme käsittää myös kaapelointi- ja asennuspiirustukset, käsittäen mm:

– Kaapelointikaaviot ja tasopiirustukset
– Ovikaaviot
– Kytkentäpiirustukset
– Lukitussuunnitelmat

4. TURVALLISUUSVALVOMO- JA JOHTOPAIKKASUUNNITTELU

Suunnittelualueeseemme kuuluu myös valvomoiden- ja johtopaikkojen suunnittelu, käsittäen:

– Tilaratkaisut
– Tiedonsiirtoratkaisut
– Teknisten laitteiden käyttömukavuus
– Ergonomia
– Valvomopöytien suunnittelu
– Teknisten järjestelmien yhdistäminen kokonaisratkaisuksi
– Toiminta talotekniikan pääsuunnittelijana

5. RAKENTAMISPALVELUT

Toimenkuvaamme kuuluu turvallisuusjärjestelmien hankintapalvelut, käsittäen mm:

– Tarjouspyynnöt
– Tarjousvertailut
– Sopimusasiakirjat
– Maksuerätaulukot
– Aikataulut
– Valvontatehtävät
– Vastaanotot
– Takuutarkastukset